Na čo nezabúdať pri práci s elektrickými zariadeniami

Elektrické zariadenia v nekvalifikovaných rukách

Už v detstve nás naučili nechytať elektrické zásuvky, nepchať tam rôzne predmety alebo sa v blízkosti elektrických zariadení pod prúdom nehrať s tekutinami. Pokiaľ potrebujeme použiť akýkoľvek spotrebič v domácnosti alebo v práci, mali by sme si dôkladne preštudovať návod na obsluhu alebo sa nechať poučiť o bezpečnej manipulácii s ním.

 

Prístroje, náradie aj spotrebiče či predlžovacie šnúry by pred použitím mali byť úplne v poriadku. Ak sa nám zdá, že sa nesprávajú ako majú, radšej ich treba nechať skontrolovať odborníkom. V žiadnom prípade by sme sa ich opravy nemali chopiť my sami, a už vonkoncom nie vtedy, keď sú stále pod napätím. Porušený prístroj treba vytiahnuť zo zásuvky. Aj výmenu žiaroviek je najbezpečnejšie vykonávať na svietidlách vo vypnutom stave. V prípade, že niekde natrafíme na roztrhnutý vodič elektrického vedenia, obídeme ho a nedotýkame sa ho. Problém nahlásime kompetentným.

Zodpovedný zamestnávateľ sa postará

Pokiaľ sa v zamestnaní stretávame s obsluhou elektrických prístrojov alebo náradia, zamestnávateľ by nás mal poučiť o tom, ako sa používajú, a nemal by zabudnúť nás oboznámiť o zásadách práce s elektrickými zariadeniami. Nikdy nie je na škodu, ak prácu s elektrickými zariadeniami sprevádzajú odborné školenia a následné vykonanie skúšok.

 

Všetky zariadenia, ktoré firma vlastní, musia prechádzať pravidelnými revíziami, o čom sa vedú aj dokumentácie. V každom zamestnaní by mal byť určený zodpovedný vedúci, ktorý má elektrické zariadenia na zodpovednosť. Pri práci s nimi postupujeme rozvážne, s vhodnými pracovnými pomôckamiochranným pracovným odevom. Ak sa chceme ako kvalifikovaní pracovníci pustiť do ich opravy, presvedčíme sa o tom, že nie sú pod napätím, že sú uzemnené a vyskratované a že živé časti sa nenachádzajú v blízkosti napätia. 

Keď hrozí nebezpečenstvo...

Pri práci s elektrickými zariadeniami je vždy potrebné dodržiavať stanovené vzdialenosti. Zásah prúdom vo veľkosti do 2 mA ľudské telo znesie bez vážnych následkov, no ak na nás zaúčinkuje silnejší prúd, môžeme byť tak paralyzovaní, že nedokážeme z rúk spustiť elektródu. Následky môžu byť aj smrteľné. Preto sa vždy musíme ubezpečiť, že sa nechystáme dotknúť nekrytých živých častí elektrických zariadení alebo nejdeme pracovať s prístrojmi chybne izolovanými. Prípadne či sa elektrických vodičov nedotýkajú vodivé kovové predmety.

 

Dávame si pozor na to, aby sme si nezamenili fázový a ochranný vodič a šetrne zaobchádzame aj s prívodnou šnúrou spotrebičov. Všetky elektrické zariadenia musia svojím stavom zodpovedať technickým normám. Ak sa niekto z našich blízkych alebo kolegov dostane do kontaktu s elektrickým prúdom, ihneď treba vypnúť vypínač/istič, privolať záchranku a začať s oživovaním. V stabilizovanej polohe sledujeme jeho stav, príp. ošetríme zranenia a v závislosti od jeho stavu sami odvezieme do nemocnice alebo čakáme na príchod záchranky.

 

 

Kategórie