DVB-T/S technika

DVB je v slovenčine skratkou pre Digitálne televízne vysielanie. DVB-T je pozemský tuner na príjem signálu šíreného vzduchom-anténou, napríklad vysielač Kamzík. DVB-S je satelitný tuner na príjem signálu zo satelitu, ako je napríklad Astra. Keďže každý z týchto prijímačov slúži na prijímanie iného signálu, je dôležité zvážiť  pri kúpe takéhoto prístroja, v akej lokalite bývate a aké máte možnosti prijímania digitálneho televízneho vysielania. Pretože každý z nás chce pozerať televíziu v pohodlí svojho domova v čo najlepšej kvalite. Takáto TV technika zahŕňa súčiastky od úplne najlacnejšie až po tie najdrahšie televízie.