Nabíjačky

Začiatkom 21. storočia sa SMPS (spínaný zdroj) stal používaný takmer v každej nabíjačke. SMPS je elektronický napájací zdroj, ktorý vstupné napätie prevedie na impulzy pomerne vysokej frekvencie, transformuje ich na požadované napätie a následne usmerní a vychladí, čím sa získa výstupné napätie. Nabíjačka alebo adaptér sa delí na dve hlavné kategórie. V závislosti od použitého prúdu poznáme jednosmernú (DC) alebo striedavú (AC) nabíjačku. Podľa použitia poznáme hlavne USB nabíjačku, notebookovú a mnohé ďalšie iné.

Hlavné podkategórie

Kategória nabíjačky obsahuje tieto hlavné podkategórie

    Značky

    Zoznam značiek v kategórii nabíjačky

    Podrobnejší zoznam podkategórií