Vizuálna komunikácia

V našom živote by sme sa bez akejkoľvek komunikácií a výmeny názorov, informácií alebo rôznych podnetov nikde nepohli. Okrem toho nám pomáha udržiavať vzťahy s ľuďmi, priateľmi a našou rodinou. Vizuálna komunikácia nám slúži najmä na pracovnú činnosť, čo sa týka projektovania a plánovania vecí do práce alebo do školy. Hlavné pomôcky, ktoré nám slúžia pri vizuálnej komunikácií sú plátna a tabule. Tabuľa UNIVERSAL PLUS je vhodná na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi.

Hlavné podkategórie

Kategória vizuálna komunikácia obsahuje tieto hlavné podkategórie